İş Akış Şemaları

Ara Hakedişlerin Ödenmesi

Avan Proje Onay İşlemleri

Bakım Onarım İşlemleri

Birim Faaliyet Raporlarının Hazırlanması

Birim Performans Programının Hazırlanması 

Doğrudan Temin Yoluyla Bakım Onarım İşlemleri

Geçici Kabul Yapılması

Geçici Teminatın İade Edilmesi

Gelen Evrak İşlemleri

Giden Evrak İşlemleri

İhale (Yapım,Hizmet, Mal Alımı, Danışmanlık) Hazırlık Süreci

İhale İlan Ödemeleri

İhalelerle İlgili İtirazların Değerlendirilmesi

İş Deneyim Belgesinin Düzenlenmesi

Kamulaştırma İşlemler

Kesin Kabul Yapılması

Kesin Teminatın İade Edilmesi

Keşif ve Metraj Onayı İşlemleri

Malzeme Onay İşlemleri

Sözleşme Sonrası Yapım İhalesi Kontrol Süreci

Sözleşmeye Davet ve İmzalama Süreci

Taşınır Çıkış (Devretme) İşlemi

Taşınır Çıkış (Hurdaya Ayırma) İşlemi

Taşınır Çıkış (Tüketim Malzemesi Çıkışı) İşlemi

Taşınır Giriş (Bağış-Hibe) İşlemi

Taşınmaz Kayıt İşlemleri

Uygulama ve Detay Proje Onay İşlemleri

Yıllık Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporunun Hazırlanması